V5003YC92

Washbasin set with pop-up waste
Washbasin set with pop-up waste
V5003YC92

Data sheet

Serie
Revival Dekora